publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia i listy 1864 - 1914 - 1941

Wspomnienia Izy z Moszczeńskich Rzepeckiej to tekst o podwójnym autorstwie: samej Moszczeńskiej oraz jej córki, Hanny Pohoskiej. która stworzyła maszynopis Wspomnień z elementami rękopisu, mając nadzieję na ich przyszłą książkową publikację. Maszynopis przekazany BUW przez syna i poprzedzony jego objaśnieniami, składa się z 6 rozdziałów (Moje gniazdo rodzinne. Wspomnienia z dzieciństwa. 1864-1878; Moje lata szkolne. 1878-1880; Młodość na wsi. 1880-1890; Wyrzuceni z gniazda. 1890-1894; Ciężkie lata. 1894-1904; Bojowe lata.

publikacje

Wróć do listy

[Kochana i nieoszacowana Pani Józiu]

List rozpoczyna się od wyrazu wielkiego przejęcia zamachem na życie Krystyna Szyrmy. Nie sądziła, że było tak blisko egzekucji; myślała, że więcej w dochodzących do niej wieściach wieściach plotek. Ma nadzieje, że na skutek tego wydarzenia Szyrma porzuci swoją pracę dla komitetu wsparcia, uczciwym ludziom nie warto mieć do czynienia z „naszą chołotą”.

publikacje

Wróć do listy

Moje lwowskie wspomnienia

Dokument zawiera wspomnienia Eleonory Bogusz z dzieciństwa, które spędziła we Lwowie, wychowywana przez dziadków, z rzadka odwiedzając rodziców w rodzinnym Zabłotowie. Autorka opisuje swą rodzinę, spacery z dziadkiem, lwowski dom, w którym mieszkała – jego lokalizację, rozkład, wystrój czy nawet funkcje poszczególnych pokojów: „[…] na prawo był pokój babki, siedzącej przeważnie na ceratowej kanapie, bawiącej się czasem z dziećmi w domino. Wygrywający dostawał łyżeczkę miałkiego cukru”.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z Sierpnia ’80. Materiały nadesłane na konkurs, zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 1981 r.

Refleksje zatroskanej emerytki po wydarzeniach sierpniowych. Uznając pozytywy Sierpnia ‘80 Cecylia Owczarek krytykuje polskie społeczeństwo (leniwe i niemądre) za upieranie się przy postulacie wolnych sobót (demoralizujący i antypatriotyczny) i przepowiada zgubne skutki takiej postawy.

publikacje

Wróć do listy

[List Marii Ilnickiej do Michała Hórnika]

Ilnicka pisze list do księdza Michała Hórnika w rocznicę ich spotkania. Podkreśla, że znajomość z kanonikiem ma dla niej do dziś bardzo duże znaczenie - dzięki niemu poznała Łużyce i okolice Budziszyna, które wydają się jej miejscami szczególnie pięknymi i ważnymi dla kultury. Nazywa Łużyczan ludźmi szlachetnymi i wiernymi swojej ziemi. To stwierdzenie jest o tyle istotne, że można doszukać się w nim aluzji do politycznej koncepcji repolonizacji tych obszarów i odkryć przeświadczenie autorki, że Serbołużyczanie, jako lud słowiański, musieli mierzyć się z żywiołem niemieckim.

publikacje

Wróć do listy

Na szalę zwycięstwa

Utwór przysłany na konkurs literacki „Dnia Polskiego” z 1936 roku.

Jest to zimowe opowiadanie o chłopcu przemierzającym drogę do ojczyzny. Opis zawiera ogromne ilości opisów krajobrazu, są one niesamowicie poetyckie.

Do powrotu zainspirowały go opowiadania o kraju wuja Macieja. Maciej opowiadał o ojczyźnie, ale i o wojnie tak dobrze, że ów chłopiec widział się oczami wyobraźni walczącego w okopach. Droga przez śnieg jest dla niego męką. Idąc nuci sobie „legiony to”.

publikacje

Wróć do listy

Jeden z pierwszych

Utwór przysłany na konkurs literacki „Dnia Polskiego” z 1936 roku.

Jest to opowiadanie napisane w duchu patriotycznym. Bohaterem jest młody chłopak mieszkający we wsi w stodole. Tęskni za utraconą ojczyzną. Jest to opowieść o tęsknocie chłopców za męskością. Pragną oni pójść na wojnę i walczyć o swoją ojczyznę. Imponują im „Panowie” - ładnie ubrani, bogaci i męscy.

publikacje

Wróć do listy

b.t. [1945 r. Repatriacja?…]

 

Autorka opisuje swoje życie na emigracji w Kanadzie, dokąd wyjechała z siostrą w 1947 r.