publikacje

Wróć do listy

Działalność Anny Szarzyńskiej-Rewskiej w Z.W.Z. i A.K. w l. 1941-1944

Większość wspomnień i relacji dotyczących pracy konspiracyjnej Anny Szarzyńskiej-Rewskiej do wybuchu powstania  to szkice i notatki, których niewielka część została opracowana przez autorkę, część przez jej siostrę Krystynę Szarzyńską - podpisuje teksty przez siebie zredagowane. Brak dokładnej informacji, kiedy powstały notatki, a kiedy - maszynopis [z pewnością później].

Szarzyńska podaje okoliczności  przyłączenia się do konspiracji - zgłosiła się do niej Wanda Gawrońska, wiedząc, że autorka mieszkała przed wojną w Łucku i zaproponowała wyjazd na Wołyń, aby stworzyć tam struktury bojowe. Kreśli obraz swej pracę przy tworzeniu siatki kospiracyjnej, co polegało przede wszystkim na wyszukiwaniu ludzi i lokali dla potrzeb ZWZ./AK; organizowała placówki w Łucku. Równem, Włodzimierzu, Kowlu, Kamieńcu i Kostopolu. Wspomina o zadaniach, jakie wykonywała jako łączniczka - kurierka na terenie samego Wołynia oraz między Wołyniem a Lwowem.  Prezentuje swoją opinię o przyczynach aresztowania szefa wywiadu Zabłockiego ps. Julian w 1942 roku, co spowodowało rozbicie przez Gestapo polskich struktur ("Julian"wzięty na tortury sypał nazwiska konspiratorów) i powrót Szarzyńskiej do Warszawy oraz ukrywanie się pod innym nazwiskiem.

Zapiski pokazują też jej pracę w "Dysku", którą podjęła wiosną 1943 m.in. rozpoznanie mieszkającej na Rakowcu agentki i w batalionie Parasol - rozpoznanie Franza Kutschery (zostaje wymienionych kilka podobnych akcji). Pamiętnikarka zamieszcza uwagi o metodach działań wywiadowczych oraz zachowaniu się wywiadowców w czasie obserwacji. Wyjaśnia też, że takie zadania jej nie odpowiadały -  rola wywiadowcy to przede wszystkim rola obserwatora. Wolała udział w zajęciach bardziej  bojowych, ale rozumiała ich potrzebę. Obszernie ralacjonuje przygotowania do zamachu na Kutscherę i przebieg akcji (to, co mogła zaobserwować ze swego stanowiska, i to, czego dowiedziała sie później). Dzieli się swoimi wątpliwościami: czy warto było stracić 4 młode życia w zamian za Kutscherę. Wspomina o współpracy z "Marianem"/"Rayskim" [Aleksandrem Kunickim, oficerem Kedywu KG AK].

Autorka często ujawnia emocjonalny stosunek do spraw i ludzi, co wnosi do tekstu ton egzaltacji, ale jest bardzo staranna i dokładna, kiedy referuje przebieg akcji, w kórych uczestniczyła.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
[Materiały do działalności Anny Szarzyńskiej-Rewskiej w Z.W.Z. i A.K. w l. 1941-1944]
Miejsce powstania: 
Warszawa
Opis fizyczny: 
k.52, 30 x 21
Postać: 
inne
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępny
Data powstania: 
1947
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
akc.13283
Uwagi: 
papier maszynowy bardzo cienki [przebitkowy] zielonkawy, tusz czarny; maszynopis oprawiony jest w sztuczne tworzywo przypominającą skórę w szarym kolorze, w zasobie znajdują się też: obszerna bibliografia dot. zamachu na Kutscherę przygotowana przez K. Szarzyńską, zaświadczenie, że Anna Rewska brała udział w rozpoznaniu i zamachu na Kutscherę, wycinki prasowe dot. Anny Szarzyńskiej; krótkie fragmenty w: A. Kunicki, Cichy front: ze wspomnień oficera wywiadu dywersyjnego dyspozycyjnych oddziałów Kedywu KG AK , "Pax", Warszawa, 1968, s. 190-192.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Główne tematy: 
1. Życiorys Anny Szarzyńskiej-Rewskiej (jej autorstwa). 2. Tworzenie struktur konspiracyjnych na Wołyniu. 3. Praca wywiadowcy w oddziale dywersyjnym ["Dysk", batalion "Parasol" ]. 4. Rozpracowanie Franza Kutschery.
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1941 do 1944
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia