publikacje

Wróć do listy

[Dziennik]

Dziennik prowadzony od 1889 do 1904 roku z jednym uzupełnieniem w roku 1907. Na pierwszej karcie widnieje wpis „1889 rok. Mój pierwszy karnawał”, jednak po tytule tym nie następują wpisy, które by go rozwijały. Pojawiają się notatki, nie zawsze datowane, wskazujące na późniejszą porę roku. Pierwszy datowany wpis pochodzi z 21 VIII. 

publikacje

Wróć do listy

Dziennik Adeli Kieniewicz t. 68 [18.04.10910-13.07.1910]

Tom pisany w Bryniowie, Dereszewiczach, Warszawie, Karlsbadzie, Połądze i na Żmudzi między 18 IV a 13 VII 1910, opatrzony przez autorkę numerem 68 na karcie tytułowej. 
Pierwsze partie dziennika, pisane w okresie Wielkanocy, to głównie rozważania pobożne i wanitatywne. Uderza jednak w nich pewna niekonsekwencja: samookreślenia autorki jako osoby niemal całkowicie oderwanej od ziemskich przywiązań i życia światowego przerywane są krótkimi wzmiankami o wybuchach gniewu na męża czy służącą, zazdrości na tle cudzych powodzeń towarzyskich itp. 

publikacje

Wróć do listy

[Dzienniki Adeli Kieniewiczowej] t 41 [20.10.1900-01.02.1901]

Tom, opatrzony odautorskim numerem 41 na karcie tytułowej, powstawał między 20.10.1900 a 01.02.1901 roku w Wolicy, Dereszewiczach i Warszawie. 

publikacje

Wróć do listy

[Dziennik Adeli Kieniewicz, t. 8, 01.08.1891-17.11.1891]

Dziennik pisany od 1 VIII do 17 listopada 1891 roku w majątku rodziny Jodko-Narkiewiczów, Wolicy, oznaczony przez autorkę jako 8. tom jej dziennika.

publikacje

Wróć do listy

[Dziennik Adeli Kieniewicz. Tom 67: 16.01.-17.04.1910]

.Ten tom dziennika Adeli Kieniewicz powstał w trzy miesiące zimy i początku wiosny 1910 roku w Bryniowie. Tylko kilka dni autorka spędziła w tym czasie w Warszawie i Wilnie. Oczywiście jak zawsze często odwiedzała sąsiedzki majątek rodzinny w Dereszewiczach. 

publikacje

Wróć do listy

Dziennik Adeli Kieniewicz

Dzienniki pisany od 31 I 1911 w Dereszewiczach, 4 maja 1911.
W pierwszym zapisie podającym daty tworzenia dziennika, zapisuje uwagę, że data początkowa była wilią pogrzebu jej teścia. Pod nią zapisuje modlitwę: „Boże, zbaw jego duszę, i daj mi syna (księdza) za jego pośrednictwem”.

publikacje

Wróć do listy

Działalność Anny Szarzyńskiej-Rewskiej w Z.W.Z. i A.K. w l. 1941-1944

Większość wspomnień i relacji dotyczących pracy konspiracyjnej Anny Szarzyńskiej-Rewskiej do wybuchu powstania  to szkice i notatki, których niewielka część została opracowana przez autorkę, część przez jej siostrę Krystynę Szarzyńską - podpisuje teksty przez siebie zredagowane. Brak dokładnej informacji, kiedy powstały notatki, a kiedy - maszynopis [z pewnością później].

publikacje

Wróć do listy

[Dziennik Adeli Kieniewicz - tom 65]

Dziennik prowadzony od 08.08.1909 do 26.10.1909 starego stylu, opatrzony przez autorkę numerem 65.

publikacje

Wróć do listy

Wschodnie losy Polaków

Wspomnienia z dzieciństwa, przeżytego na Wołyniu. Autorka opisuje, jak Ukraińcy napadli na wieś, w której mieszkała z rodzicami i rodzeństwem.

publikacje

Wróć do listy

b.t. [Szanowna Redakcjo. Prenumeruję…]

List do redakcji „Młodego Rolnika”, gdzie był ogłaszany konkurs Archiwum Wschodniego, pt. „Wschodnie losy Polaków”, w którym autorka opisuje swoją historię. Została wysiedlona z dziećmi w 1945 r. z Łucka. Jej mąż poszedł na wojnę i dostał się do niewoli niemieckiej. Wrócił w 1947 r.

Strony