redakcje

Wróć do listy

Ognisko Nauczycielskie

Lubelski miesięcznik. Ukazywał się w latach 1929–1939 jako pismo związkowe wydawnictwa Komisji Zarządu Głównego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Lublinie. Pismo pełniło bardzo ważną rolę środowiskową. Redaktorami i współpracownikami „Ogniska” w różnych latach były osoby związane z Czechowiczem; z nauczycieli – Feliks Popławski, Antoni Madej i Henryk Zwolakiewicz. Kierownikiem artystycznym był na początku Henryk Zwolakiewicz, następnie Juliusz Kurzątkowski.

Wariant nazwy: 
Ognisko Nauczycielskie. Miesięcznik poświęcony teorii i praktyce życia szkolnego, oświacie pozaszkolnej, zagadnieniom samokształcenia i regionalizmu oraz sprawom społecznym i organizacyjnym

Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW