publikacje

Wróć do listy

W kalejdoskopie wspomnień

Autorka opisała losy swoje i swojej rodziny, przebywającej w czasie okupacji w Łodzi. Tekst rozpoczynają informacje o początku wojny, okupacji, wprowadzeniu antyżydowskich praw i założeniu getta. Autorka poświęciła dużo miejsca warunkom życia w getcie – głód, choroby, epidemie, brak opału, przeludnienie, warunki mieszkaniowe, relacje międzyludzkie. Opisuje także zachodzące w getcie zmiany, takie jak zamykanie szkół czy pracę. Informuje o śmierci rodziców. Opisuje funkcjonowanie systemu dystrybucji żywności i kart żywnościowych. Obszernie tratuje grupy konspiracyjne, szczególnie młodzieżowe, ich działalność, cele i akcje. Tekst kończą informacje o likwidacji getta i transporcie do Auschwitz.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Łódź
Opis fizyczny: 
3 zeszyty, 157 stron rękopisu.
Postać: 
zeszyt
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
Od 1939 do 1944
Stan zachowania: 
Czytelne
Sygnatura: 
302/222
Tytuł kolekcji: 
Zbiór pamiętników.
Uwagi: 
Tekst nadesłany przez Autorkę do Żydowskiego Instytutu Historycznego w roku 1963 z Izraela.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia