publikacje

Wróć do listy

Przerwane marzenia

Historia Stanisławy Kuźmińskiej w opracowaniu jej wnuczki – Justyny Kuźmińskiej. Autorka przedstawia losy swojej babci, koncentrując się przede wszystkim na dzieciństwie i wczesnej młodości bohaterki, które przypadły na okres przedwojenny i II wojnę światową. Kuźmińska przybliża dzieje rodziny babci i warunki, w jakich dorastała mała Stanisława – pisze m.in. o nauce w miejscowej szkole, rodzinnej wiosce (Dobrowodach, tereny dzisiejszej Ukainy), codziennych obowiązkach w gospodarstwie ojca. Kolejne fragmenty ukazują losy bohaterki na tle różnych wydarzeń podczas kolejnych okupacji – wkroczenia armii niemieckiej, sowieckiej. Autorka porusza też wątek polsko-ukraiński w kontekście ataków nacjonalistów ukraińskich na miejscową polską ludność, przy czym podkreśla, że nie wszyscy Ukraińcy popierali działalność UPA i wskazuje, że część pomagała Polakom. Ostatni fragment zapisków dotyczy powojennych losów Stanisławy, która po przymusowym przesiedleniu na tzw. Ziemie Zachodnie szybko wyszła za mąż i założyła własną rodzinę. Praca zawiera wiele przywołań bezpośrednich wypowiedzi Stanisławy Kuźmińskiej, porusza sporo wątków z życia bohaterki, choć często skrótowo, bez ich bez rozwinięcia.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[9] k. luź. : fot. ; 31 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2010
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 12/16
Tytuł kolekcji: 
Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVI Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2010. Prace konkursowe
Uwagi: 
Wydruk komputerowy jednostronny. Podtytuł pracy brzmi: „Najzwyklejsza historia najzwyklejszej kobiety, której przyszło wychowywać się w tragicznych czasach”. Praca zawiera fotografie różnego formatu powklejane rzędami na trzech kartkach papieru A4, ze zbiorczym opisem. Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
życie codzienne na wsi na Kresach przed II wojną światową, pozycja i rola kobiety na wsi, okupacja sowiecka i niemiecka na Kresach, repatriacja
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1930 do 2010
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia