publikacje

Wróć do listy

Opis historii mego życia w okresie osadnictwa polskiego po roku 1945 na Ziemiach Zachodnich i Północnych

Bernadeta Swirska wspomina niełatwe dzieciństwo, które przypadło na lata II wojny światowej. Autorka opisuje m.in. życie rodziny w czasie wojny i rodzinną wieś, najwięcej zaś miejsca poświęca losom swoich bliskich po 1943 r. W pracy znalazły się m.in.: fragmenty dotyczące sytuacji wiejskiej ludności polskiej w tym czasie (np. wzmianka na temat rzezi wołyńskiej), zapowiedź wyjazdów w 1945 r., przygotowania do opuszczenia Łoszniowa i wreszcie opis samego wyjazdu. Swirska ukazuje warunki bytowe, w jakich przesiedleńcy musieli żyć podczas transportu, wspomina długą podróż przez Polskę i osiedlenie w Wojnowicach na Dolnym Śląsku.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Kuropatnik
Opis fizyczny: 
k. 79–84; 31 cm
Postać: 
inne
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Katalog rękopisów zinwentaryzowanych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1992
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
18929/II
Tytuł kolekcji: 
Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.
Uwagi: 
Maszynopis o charakterze czystopisu. Przekreślona foliacja autorki, ołówkiem w prawym, górnym rogu foliacja ZNiO. Zapis jednostronny. Dołączona koperta z notatką dot. autorki (dane adresowe). Kartki gładkie, spięte metalową zszywką. Na końcu wspomnień podpis autorki (długopis, czarny tusz). Praca nadesłana na konkurs organizowany przez fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r., wycofana z dalszego biegu konkursu.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
sytuacja Polaków w Łoszniowie w czasie II wojny światowej, wysiedlenia ludności polskiej po II wojnie światowej, transporty na ziemie zachodnie, życie przesiedleńców w nowych miejscach
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1939 do 1992
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia