publikacje

Wróć do listy

Opis historii mego życia w okresie osadnictwa polskiego po roku 1945 na Ziemiach Zachodnich i Północnych

Wspomnienia Urszuli Gawron koncentrują się na losach autorki i jej rodziny podczas II wojny światowej. W tekście znajdują się fragmenty dotyczące domu rodzinnego Gawron, mordów ukraińskich na Polakach, wysiedlania – przygotowań i oczekiwania na wyjazd, atmosfery panującej wśród wysiedlanych mieszkańców Lwowa, warunków i trasy podróży. Autorka opisuje także realia życia osadników po przesiedleniu: warunki bytowe, organizację życia na nowo, początki wyczekiwanej stabilizacji. Dokument kończy smutna, pełna tęsknoty refleksja o utraconej tożsamości i marzenie powrotu do Lwowa.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Wałbrzych
Opis fizyczny: 
k. 181–189; 31 cm
Postać: 
zeszyt
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Katalog rękopisów zinwentaryzowanych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1992
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
18930/II
Tytuł kolekcji: 
Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.
Uwagi: 
Rękopis o charakterze czystopisu (długopis, niebieski tusz). Paginacja autorki przekreślona – ołówkiem w prawym, górnym rogu foliacja ZNiO. Zapis jednostronny, luźne kartki w kratkę, spięte przy użyciu metalowego spinacza. Dołączona kartka z danymi dotyczącymi autorki (adres). Praca nadesłana na konkurs organizowany przez fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r., praca konkursowa.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
stosunki polsko-ukraińskie w czasie II wojny światowej, mordy UPA, akcja przesiedleńcza we Lwowie, warunki tułaczki, adaptacja osadników na ziemiach zachodnich, losy przesiedleńców po II wojnie światowej, tęsknota za rodzinnymi stronami, tożsamość osadników
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1939 do 1954
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia