publikacje

Wróć do listy

Nasze kontakty z PCK oraz inne artykuły. Szpital kobiecy

Zbiór artykułów autobiograficznych Stefanii Perzanowskiej z lat 1960–1973. Tekst niepublikowanego wystąpienia Rozmiary i istota przemian w psychice kobiet w obozach koncentracyjnych Perzanowska poświęca funkcjonowaniu kobiet w obozie koncentracyjnym, identyfikując to doświadczenie jako niekobiece, wręcz antykobiece; charakteryzuje typy więźniarek na Majdanku. Jej ocena zawsze przebiega zgodnie z „moralnością” odpowiadającą wizerunkowi polskiej więźniarki politycznej. Twierdzi Perzanowska również, że mężczyźni byli lepiej przystosowani do „życia obozowego” chociażby poprzez odbycie służby wojskowej – pozbawieni własnych ubrań, skoszarowani w oddaleniu od domu i funkcjonujący w dużej grupie. Zwraca uwagę na przymusowe rozbieranie się kobiet do naga w obecności innych więźniarek jako uwłaczające ludzkiej godności. Autorka próbuje naświetlić pełnię problemu, omawia więc także, co dzieje się z „kobiecą psychiką” po wyjściu więźniarki z obozu. Opisuje, jak ciężko było kobietom odnaleźć się wśród osób bez doświadczenia życia w obozie. Perzanowska w swoim wystąpieniu skupia się przede wszystkim na emocjach przeżywanych przez więźniarki – strachu i osamotnieniu, zagubieniu i przerażeniu. Jej zdaniem, by przetrwać w obozie, kobieta musi wyzbyć się wszystkich stereotypowo przypisywanych jej „cech normalnej kobiecości”, a przejąć wzory męskie. Dokonuje analizy zawieszenia pewnych norm, swego rodzaju – powiedzielibyśmy dzisiaj – anomii. W warunkach obozowych normą stają się kłamstwo (wobec władz), kradzież jedzenia i ubrań podczas pracy. Więźniarki nie tylko zmuszone są do oduczenia pewnych zachowań, ale również do przyswojenia zachowań nowych, obcych dla nich – jako przykład podaje odczuwane przez siebie obrzydzenie, „gdy musi patrzeć na romanse niemieckich blokowych w Oświęcimiu i na nagminną ohydę lesbijską w Ravensbrück”. Wskazuje na kilka niebezpieczeństw związanych z „wypaczeniem moralnym”. Jednym z nich jest głód, który „powodować może zatracenie kulturalnego zachowania i prowadzi czasem do prawie zwierzęcego prymitywu”. Perzanowska odnosi się również do eksterminacji w obozie na Majdanku – wspomina zakończenie „akcji Reinhard” 3 listopada 1943 r., kiedy z rewiru obozowego zostały zabrane lekarki i pielęgniarki z getta warszawskiego i stracone wraz z 18 tysiącami innych Żydów.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Szpitale w kobiecych obozach koncentracyjnych i inne artykuły
Wariant tytułu: 
Nasze majdankowskie kontakty z PCK
Opis fizyczny: 
34 k. ; 30 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
Od 1960 do 1973
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
VII/M–71
Tytuł kolekcji: 
Relacje byłych więźniów KL Majdanek
Uwagi: 
Część artykułów zamieszczona w zbiorze została opublikowana.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
szpital obozowy, emocje, kobieca psychika, trauma, seksualność kobiet w obozach koncentracyjnych, relacje homoseksualne w obozie dla kobiet, przemoc seksualna wobec kobiet w czasie II wojny światowej, normy zachowań, kobiecość, męskość
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1943 do 1945
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
inne