publikacje

Wróć do listy

Nasz drogi Lwów

Autorka podzieliła swoje wspomnienia na dwie części: krótszą, dotycząca życia we Lwowie do 1951 r. i dłuższą, zasadniczą – obejmującą zesłanie na Syberii w latach 1951–1955. Tyszko wspomina szczęśliwe dzieciństwo we Lwowie, rodzinny dom na Łyczakowie, wojnę i życie we Lwowie po wojnie – wspólnie z rodzicami i starszą siostrą. Drugi rozdział wspomnień rozpoczyna się od dokładnego opisu dnia, w którym rodzina autorki została aresztowana i wywieziona na Wschód – zaskoczenia, emocji, pakowania i pożegnań z ukraińskimi sąsiadami. Tyszko w porządku chronologicznym przedstawia kolejne dzieje swojej rodziny: podczas transportu, po przybyciu na Syberię i podczas całego wygnania – aż do powrotu do Polski w 1955 r. Dokument jest zapisem m.in.: warunków podróży (higiena, nastroje, pogoda), portretem nowej rzeczywistości – krajobrazów, przyrody ludności (autorka opisuje np. zderzenie kultur przy spotkaniu z Chakasami) i warunków egzystencji całej rodziny. Tekst kończy się wspomnieniem wielkiej radości z powodu powrotu do Polski i rozpoczęcia nowego życia.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
k. luź. 149–169: fot.; 31 cm
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
fotografia (jako oryginalne źródło / dzieło)
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Katalog rękopisów zinwentaryzowanych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1992
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
18928/II
Tytuł kolekcji: 
Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.
Uwagi: 
Maszynopis o charakterze czystopisu, drobne poprawki (długopis, niebieski tusz). Przekreślona foliacja autorki – ołówkiem w prawym, górnym rogu foliacja ZNiO. Zapis jednostronny. Załączone kserokopie różnych dokumentów i zaświadczeń polskich oraz radzieckich – m.in. karta repatriacyjna z 1955 r. oraz fotografie (3) – k. 165–169. Praca nadesłana na konkurs organizowany przez fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r., wyselekcjonowana do ewentualnego druku.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
życie we Lwowie, deportacje na Sybir po 1945 r., życie na zesłaniu, powrót do Polski
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1939 do 1990
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia