publikacje

Wróć do listy

Moje serce zostało we Lwowie

Spisane przez trzy młode autorki losy Marii Hawling-Burdak, koncentrują się na okresie  II wojny światowej, przymusowym przesiedleniu i latach powojennych. W dokumencie znalazły się fragmenty dotyczące pierwszych lat wojny, okupacji i towarzyszących im wydarzeń – tych w najbliższym otoczeniu bohaterki oraz toczących się na dalszym planie, poza kręgiem rodzinnym. Hawling –Burdak wspomina wojnę m. in. poprzez zmieniający się wraz z okupantem system represji i edukacji szkolnej, nie brak również wątków osobistych (śmierć matki), całość zaś charakteryzuje emocjonalny dystans wobec opisywanych przeżyć.

Praca składa się z ośmiu osobno tytułowanych części, dzielących opowieść na chronologicznie uporządkowane etapy oraz krótki wstęp i zakończenie. Dokument spisany w narracji trzecio osobowej, wzbogacony został obszernymi cytowaniami wypowiedzi Hawling-Burdak, które dodatkowo ilustrują przedstawiane zdarzenia.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Moje serce zostało we Lwowie
Wariant tytułu: 
O życiu we Lwowie, przesiedleniu i losie Pani Marii Hawling-Burdak na Ziemiach Odzyskanych
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[2] k., 18 k. luź. : fot. ; 21 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2007
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 9/16
Tytuł kolekcji: 
Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2007. Prace konkursowe
Uwagi: 
Komputeropis, układ poziomy. Praca zawiera podpisane czarno-białe wydruki skanów fotografii i dokumentów (m. in. świadectwa, strony z indeksu) podpisane, sąsiadujące z tekstem. Foliacja autorek. Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
prześladowania ludności cywilnej, edukacja podczas II wojny światowej, wysiedlanie ludności polskiej, warunki podróży przesiedleńczej, losy przesiedleńców
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1929 do 1995
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia