publikacje

Wróć do listy

Lekcja historii. Rozmowa z pania Teresą Jadwigą Nawolską

Dokument powstał jest  zapisem opowieści Teresy Nawolskiej, która podzieliła się z grupką uczniów swoją pamięcią i wiedzą na temat Lwowa i  Kresów, przedstawiając losy swojej rodziny mieszkającej we Lwowie. Nawolska rozpoczyna próbą historycznej prezentacji rodzinnych stron, stopniowo wplatając w narrację wątki osobiste i porzucając dystans na rzecz bezpośredniej perspektywy opowiadanych zdarzeń.  Dokument zawiera fragmenty dotyczące m. in. stosunków polsko-ukraińskich przed II wojną światową, czasu okupacji (np. warunki egzystencji rodziny autorki, prześladowania i zbrodnie na ludności polskiej i żydowskiej, ukrywanie i wydawanie Żydów), przymusowego przesiedlenia w 1946 r. i powojennych losów rodziny na ziemiach zachodnich.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[26] k. luź. : fot. ; 31 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
Od 2004 do 2005
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 7/16
Tytuł kolekcji: 
Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XI Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2005. Prace konkursowe
Uwagi: 
Komputeropis, charakter czystopisu. Tekst łączony z wydrukami fotografii (kolor, czarno-białe), kserokopiami dokumentów i pamiątek (język polski i rosyjski, m. in. świadectwo chrztu, akt ślubu, kalendarze ojca). Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Kresów Południowo-Wschodnich. Dokument opracowali uczniowie i uczennice: Hotała Iza, Michał Kuler, Liebner Ania, Nawolska Ewa, Podróżna Magda, Wajda Wojtek.
Słowo kluczowe 1: 
Główne tematy: 
stosunki polsko-ukraińskie przed II wojną światową, okupacja niemiecka i radziecka, losy ludności polskiej i żydowskiej w czasie okupacji, losy przesiedleńców po II wojnie światowej, osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1921 do 2006
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan