publikacje

Wróć do listy

Kołomyja nie pomyja – czyli krótka historia miasta i rodziny

„Kołomyja nie pomyja – czyli krótka historia miasta i rodziny” składa się z pięciu wątków tematycznych, zamkniętych w osobnych, zatytułowanych rozdziałach oraz wstępu i zakończenia. Zgodnie z tytułem praca zawiera  krótki rys historyczny Kołomyi i opowieść o losach związanej z tym miastem rodziny Kossowskich. Główną osią narracji są wspomnienia Ewy Turkiewicz-Grajkowskiej z domu Kossowskiej, w których opowiada swej wnuczce – Mai Grajkowskiej, autorce pracy – historię swojego życia. Rozdziały dotyczą m. in. dzieciństwa bohaterki – przypadającego na okres II wojny światowej i życia po przymusowym przesiedleniu. Obok dramatycznych obrazów okrucieństw wojny m. in.  opisując los żydowskich mieszkańców Kołomyi, Turkiewicz-Grajkowska przywołuje również radosne wspomnienia z najmłodszych lat: świątecznego kuligu, wspólnych dziecięcych zabaw z dziećmi sąsiadów: Ukraińcami i Żydami.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[1] k., 12 k. luź. : fot. ; 31 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2012
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 14/16 t. 1
Tytuł kolekcji: 
Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe
Uwagi: 
Komputeropis, wydruk jednostronny, strona tytułowa – kolorowa czcionka (zielony, niebieski, czerwony). Treść przeplatana wydrukami kolorowych skanów fotografii rodzinnych i zdjęć Kołomyi. Zdjęcia podpisane. W tekście fragmenty ludowych przyśpiewek o Kołomyi. Na odwrocie pierwszej karcie ołówkiem adnotacja osoby/osób oceniających pracę konkursową (punktacja). Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
wojna oczami dziecka, różnorodność etniczna i narodowa Kołomyi, losy żydowskich kołomyjan podczas okupacji, losy przesiedleńców i przesiedleńczyń na ziemiach zachodnich, tożsamość przesiedlonych osób
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1938 do 1991
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia