publikacje

Wróć do listy

Historja Życia Warszawy

Stefania Osińska spisała historię powstania czasopisma „Życie Warszawy”. Zgodnie z relacją autorki, funkcjonowanie gazety poprzedzały wydania „Biuletynu", rozklejanego na murach i słupach warszawskiej Pragi. Jak pisze Osińska, decyzja o utworzeniu dziennika zapadła na konferencji Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej (przy wsparciu ówczesnego prezydenta Warszawy Mariana Spychalskiego). 15 października 1944 r., w nakładzie 1500 egzemplarzy, ukazał się pierwszy numer czasopisma. W tekście autorka przywołuje nazwiska osób związanych z powstawaniem „Życia Warszawy” - redaktorów, drukarzy, sprzedawców gazet. Z dużą dokładnością odtwarza zawartość pierwszego numeru. Podkreśla rolę i znaczenie czasopisma w czasach powstania warszawskiego. Wspomina również przeprowadzkę redakcji do nowej siedziby przy ulicy Marszałkowskiej 3/5.

Autor/Autorka: 
Redakcja: 
Miejsce powstania: 
Warszawa
Opis fizyczny: 
44 k. + 2 k. ; 30 cm.
Postać: 
kartki w teczkach
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
Dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1965
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
279
Tytuł kolekcji: 
Zbiór rękopisów
Uwagi: 
Poza tekstem Stefanii Osińskiej w teczce znajdują się: recenzja; dokument dotyczący Archiwum Państwowego w Warszawie.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
„Życie Warszawy”, prasa, powstanie warszawskie
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
1944
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia