publikacje

Wróć do listy

Historia Pani Stefanii Kulczyckiej

Lakoniczne zapiski dotyczące pochodzącej z Drohobycza Stefanii Kulczyckiej. Autorki – Karolina Szleszyńska i Joanna Kowalska – bazując na wspomnieniach swej bohaterki, ukazują świat dzieciństwa Kulczyckiej, a główne miejsce zajmuje w nim zarys przedwojennej rzeczywistości drohobyckiej: lokalna kultura i zwyczaje (szkoła, zabawy), w zasadzie zaś nieobecne są przeżycia ukazujące świat z osobistej perspektywy bohaterki. Dokument zawiera też wzmianki o wywiezieniu młodej Kulczyckiej do przymusowej pracy na rzecz III Rzeszy (w tym opis traumy z powodu rozdzielenia z rodziną) i osiedleniu się na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej.

Autor/Autorka: 
Współautorzy: 
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[8] k. luź., fot.; 21 cm
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2010
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 12/16
Tytuł kolekcji: 
Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVI Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2010. Prace konkursowe
Uwagi: 
Komputeropis, układ poziomy wydruku. Na lewych brzegach ślady po bindowaniu. Na pierwszej stronie przyklejona karteczka z adnotacją osoby przyjmującej pracę (punktacja i podpis, ołówek). Tekst bardzo dużą czcionką. Dołączona kolorowa fotografia Stefanii Kulczyckiej na tle jej domu w Golejowie. Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
życie w przedwojennym Drohobyczu, rozdzielenie z rodziną, tęsknota, wywóz polskich dzieci do niewolniczej pracy na rzecz III Rzeszy, przymusowe przesiedlenia
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1925 do 1945
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia