publikacje

Wróć do listy

Historia Pana Antoniego

Maria Prusakowska przybliża losy pana Antoniego (nazwisko nieznane), znajomego swoich rodziców, który dzieciństwo i młodość przeżył na Kresach w Winnikach - miasteczku nieopodal Lwowa. Dokument jest zbiorem różnych historii z życia bohatera, obejmujących przede wszystkim ciężkie i tragiczne lata II wojny światowej, kiedy Antoni był chłopcem. Autorka opisuje m. in. warunki egzystencji i sposoby przetrwania podczas wojny, głód i Niemca, który pomagał żywnościowo chłopcu. W tekście znalazła się też wzmianka odnośnie prześladowań Polaków przez nacjonalistów ukraińskich. Pracę kończy wspomnienie tragicznego doświadczenia jakim było przymusowe przesiedlenie rodziny bohatera i koszmarnych warunków podróży na ziemie zachodnie.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[1] k. , 9 k. luź. : fot., il. ; 31 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
fotografia (jako oryginalne źródło / dzieło)
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2010
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 12/16
Tytuł kolekcji: 
Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVI. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2010. Prace konkursowe
Uwagi: 
Tekst przeplatany fotografiami (kolor) z rodzinnych miejsc pana Antoniego oraz ilustracją (komputerową) przedstawiającą rzut wagonu, w którym podróżował bohater. Do pierwszej kartki doklejona karteczka typu „memo” z adnotacjami osoby przyjmującej pracę do konkursu (ołówek). Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Główne tematy: 
życie na wsi, dziecko na wsi przed II wojną światową, różnice społeczne, skok kulturowy, awans społeczny, migracja ze wsi do miasta, wybuch II wojny światowej, okupacja sowiecka we Lwowie, zesłania na Sybir, pierwsza miłość, mordy UPA, tęsknota, samotność
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1931 do 2010
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia