publikacje

Wróć do listy

Historia Heleny Zdęby

Anna Sitkowska przedstawia losy swojej cioci, urodzonej na Kresach Heleny Zdęby obejmujące okres przed 1939 z do lat 70 XX w. Dość szczegółowo opisuje jej dzieciństwo i życie w rodzinnej wsi przed II wojną światową, ukazując przy okazji losy innych członków swojej rodziny, m. in. pradziadka (Albin Huk), babci (Zofia Huk), czy dziadka (Stanisław Grab). Ze wspomnień Sitkowska tworzy ciekawy przedwojenny portret Dawidowa – leżącej nieopodal Lwowa wielokulturowej wsi, w której zgodnie – wg wspomnień Zdęby – żyli Ukraińcy, Żydzi, Polacy, Niemcy. Praca ilustruje życie codzienne mieszkańców – pracę, obowiązki, edukację i poczucie bezpieczeństwa, które przerwał wybuch wojny. Dalsze części ukazują wojenną rzeczywistość w rodzinnych stronach Heleny Zdęby oraz losy rodziny po wojnie i przymusowym przesiedleniu na tzw. Ziemie Odzyskane, kiedy osiedli w okolicy Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Wspomnienia zawierają fragmenty dotyczące m. in. prześladowań ze strony kolejnych okupantów, UPA i osobistych tragedii bohaterki. Są także portretem adaptacji przesiedleńców do nowej, nie zawsze przyjaznej powojennej rzeczywistości na ziemiach zachodnich i przedstawiają zmagania jednostek w walce o normalne życie, przy jednoczesnym, bardzo silnym poczuciu tymczasowości i nadziei na powrót w swoje rodzinne strony.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[8] k. luź. : fot. ; 31 cm
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2010
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 12/16
Tytuł kolekcji: 
Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVI. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2010. Prace konkursowe
Uwagi: 
Komputeropis, wydruk jednostronny, tekst łączony z wydrukowanymi kopiami (cz-b) fotografii. Autorka poza cytowaniami wspomnień swoich bliskich, przytacza fragment opracowania „Kresy wschodnie w latach 1939-1947”, nie podaje jednak autora/autorki/autorów wykorzystanego tekstu. Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
życie codzienne na wsi na Kresach przed II wojną światową, zwyczaje i obyczaje wiejskiej ludności polskiej, II wojna światowa, pozycja i rola kobiety na wsi, zbrodnie UPA, podróż przesiedleńcza, przymusowe przesiedlenia Polaków, losy przesiedleńców na ziemiach zachodnich, tęsknota za domem, tożsamość przesiedleńców
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1925 do 1979
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia