publikacje

Wróć do listy

Fragment wspomnień

W dwóch listach do ZNiO, Leokadia Bagińska zawarła zarys swoich wspomnień z okresu II wojny światowej. Autorka wyraża chęć przesłania rozszerzonej wersji swoich przeżyć, jednocześnie akcentuje zaniepokojenie o własne bezpieczeństwo w sytuacji jej ewentualnego przekazania. Obawę tłumaczy pośrednio istniejącą sytuacja geopolityczną („niemogę bardzo się rozpisywać o przeżyciach w Pińsku. Tereny te należą obecnie do narodu zaprzyjaźnionego z Polską”) oraz faktem, że właśnie z powodu prowadzonych zapisków została zesłana na Syberię („pięć lat przebywałam za moje piśmiennictwo”). Dokument zawiera wzmianki m.in. nt. wydarzeń w Pińsku oraz przeżyć Bagińskiej z czasów wojny, odnośnie których autorka wskazuje gotowość sporządzenia obszerniejszych zapisów: wejście wojsk niemieckich  w 1939 r. do Pińska, wkroczenie żołnierzy radzieckich w późniejszym okresie, swoją twórczość pisarską, aresztowanie i rozłąkę z dziećmi,  czy kontakt z Sybiraczką Marią Maliszewską, której przez 5 lat wysyłała paczki do Kazachstanu.

Dokument jest chaotycznym i fragmentarycznym zapisem przeżyć Bagińskiej z okresu II wojny światowej, przeplatanym wyrywkowymi informacjami biograficznymi nt. autorki.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Łódź
Opis fizyczny: 
13 s., [3] k., [7] k. luź. ; 21 cm.
Postać: 
synkretyczna
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1974
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
Akc. 17/80
Uwagi: 
Rękopis o charakterze czystopisu, zapis obustronny (długopis, niebieski tusz). Pismo rozstrzelone, czytelne. Kartki w większości gładkie, wyrwane z zeszytu częściowo ponumerowane i częściowo zszyte niebieską nicią. Na pierwszej stronie pieczęć z datą wpłynięcia dokumentu do archiwum (15.08.1974). Dołączony list najprawdopodobniej Marii Maliszewskiej do autorki („Droga Pani Lodziu!”): rękopis (pióro, fioletowy atrament, kartka w linię), datowany na 17.03.1941 r., wysłany z zesłania (nadawczyni dziękuje za otrzymane paczki i pieniądze, opowiada o życiu w kołchozie, trudnościach ze znalezieniem pracy itp.).
Słowo kluczowe 1: 
Główne tematy: 
początek II wojny światowej w Pińsku, wojna w Pińsku, aresztowanie i zesłanie, rozłąka z dziećmi, powrót do kraju
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1939 do 1974
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
list