publikacje

Wróć do listy

Dlaczego przetrwałam

Stefania Kuryłowicz rozpoczyna wspomnienie od opisu dekonspiracji grupy, w której działała jako łączniczka. Autorka po denuncjacji trafiła do więzienia we Lwowie w 1942 r. W dalszej części opisuje transport i późniejszą podróż pieszo do obozu na Majdanku. Wartościowe są informacje dotyczące warunków, w jakich żyli więźniowie i więźniarki Majdanka. Autorka wspomina wielogodzinne, uciążliwe apele i ogrom przemocy, z jaką więzione kobiety stykały się każdego dnia, wymienia nazwiska współwięźniarek, opisuje również system potajemnej i oficjalnej korespondencji, jaki funkcjonował w obozie – komu wysyłała listy jawnie, a komu grypsy. Podkreśla, że we wzajemną pomoc było zaangażowanych wiele osób i wszyscy pomagali sobie z wielkim poświęceniem. Zatrudnienie więźniów i więźniarek w fabryce amunicji Kuryłowicz określa jako łamanie przez III Rzeszę praw międzynarodowych. We wspomnieniu znajdują się ponadto reminiscencje dotyczące śmierci męża. 

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Lublin, Kościan
Opis fizyczny: 
5 k. ; 30 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1970
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
VII/M-86
Tytuł kolekcji: 
Pamiętniki, relacje, ankiety byłych więźniów
Uwagi: 
Spisano w Kościanie 15 marca 1970 r. Pod wspomnieniem autorka podaje dokładne daty swojego uwięzienia w obozach i więzieniu lwowskim. W teczce znajdują się również: 1. kopia listu do Marii Kwiatkowskiej, napisanego po niemiecku, datowanego na 23 listopada 1943 r., 2. gryps z prośbą o wysyłanie paczek do obozu, 3. list do dyrekcji Muzeum na Majdanku, w którym autorka opisuje powody, które skłoniły ją do wzięcia udziału w konkursie na pamiętniki; w liście znajduje się wzmianka, że do jej teczki włączono list Olgi Gettinger, który został wysłany do siostry autorki. W Archiwum Państwowym w Lesznie, w zespole: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie, znajduje się jednostka: Kuryłowicz Stefania - Ruch Oporu 1942, Obóz Koncentarcyjny 1942-1945, sygn. 34/458/0/-/2660. Red. EK.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
warunki obozowe, praca kobiet w czasie II wojny światowej
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1939 do 1945
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia