publikacje

Wróć do listy

Aresztowanie i proces młodzieży łomżyńskiej podczas okupacji sowieckiej (17.09.1939–2.06.1941)

Autorka krótko i rzeczowo opowiada o działaniach młodzieży szkolnej w Łomży w okresie okupacji sowieckiej po 17 września1939 r. oraz o późniejszych aresztowaniach w tym środowisku. Wejście wojsk radzieckich na terytorium Polski we wrześniu 1939 r. wywołało silne reakcje łomżyńskiej młodzieży, która przeciwstawiała się sowietyzacji kraju. Opór polegał na rozlepianiu afiszów i ulotek o treści patriotycznej i antysowieckiej, strajkach szkolnych w dniach rocznic i świąt państwowych (a także niektórych kościelnych), zakłócaniu przebiegu mityngów, zabaw, imprez sportowych.  Były to działania spontaniczne, niemające charakteru zorganizowanego, aczkolwiek były sterowane przez byłych harcerzy, a potem żołnierzy Armii Krajowej, jak: hm. Jan Majewski, hm. Władysław Gulanowski, hm. Jan Truskolawski oraz Roman Tercjak. Konsultantem w sprawie gazetek i ulotek była dr Stanisława Osieka. Moralnego wsparcia młodzieży udzielali oo. kapucyni, którzy odprawiali nabożeństwa religijno-patriotyczne. Środowisko szkolne było penetrowane przez agentów NKWD (Walenty Titkow, Leon Poraziński), w wyniku czego nastąpiła fala aresztowań młodzieży poczynając od lutego 1940 r. Autorka podaje (niepełną) listę aresztowanych. Sama również znalazła się w ichgronie. Mioduszewska-Zagrodny zwięźle opisuje procesy sądowe, w których wydawano wyroki dziesięciu lat pozbawienia wolności, a nawet kary śmierci. Wszystkie wymienione przez autorkę osoby wyszły jednak na wolność w dniu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, tj. 22 czerwca 1941 r.

Opis fizyczny: 
[4] s. luź.; 30 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
Maszynopis dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1990
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
AWII/1113
Tytuł kolekcji: 
Kolekcja Wspomnień Archiwum Wschodniego
Uwagi: 
Do wspomnień dołączony jest wykaz osób aresztowanych przez NKWD i sądzonych przez Sąd Wojskowy X Armii ZSRR w Łomży w 1941 r., sporządzony w imieniu całej grupy przez Józefę Pietruszko, z d. Michalak
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Data dzienna: 
7 cze 1990
Główne tematy: 
okupacja sowiecka w Łomży, działalność patriotyczna młodzieży polskiej podczas okupacji sowieckiej, harcerstwo polskie, inwigilacja przez NKD, procesy sądowe młodzieży polskiej
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1939 do 1941
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia