organizacje/partie

Wróć do listy

Związek Zawodowy Literatów Polskich

Wariant nazwy: 
Związek Literatów Polskich

Polskie stowarzyszenie twórcze i związek zawodowy zrzeszający pisarzy, założone w 1920 r. w Warszawie z inicjatywy Stefana Żeromskiego. Do 1939 r. prezesami byli kolejno: Stefan Żeromski, Andrzej Strug, Juliusz Kaden-Bandrowski, Wacław Sieroszewski, Ostap Ortwin, Ferdynand Goetel. W 1949 r. przekształcony w Związek Literatów Polskich.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW