organizacje/partie

Wróć do listy

Przysposobienie Wojskowe Kobiet

Wariant nazwy: 
Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju

Organizacja powstała w 1923 r., początkowo (do 1939 r.) działająca pod nazwą Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju, przejmująca funkcje – zlikwidowanej w 1922 r. – Ochotniczej Legii Kobiet. Jej celem było szkolenie kobiet do militarnej obrony kraju. Przysposobienie Wojskowe Kobiet podejmowało współpracę z innymi stowarzyszeniami i szkoliło ich działaczki. W lipcu 1939 r. współpracowało już z niemal sześćdziesięcioma innymi organizacjami. Podczas II wojny światowej uczestniczki Przysposobienia Wojskowego Kobiet włączyły się w walkę zbrojną.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW