organizacje/partie

Wróć do listy

Ochotnicza Legia Kobiet

Wariant nazwy: 
OLK; O.L.K.

Kobieca formacja wojskowa utworzona w grudniu 1918 r. we Lwowie z inicjatywy Aleksandry Zagórskiej. Ochotnicza Legia Kobiet wyewoluowała z działającego w strukturach miejskiej Straży Obywatelskiej we Lwowie ochotniczego oddziału milicji kobiecej, odpowiedzialnego początkowo za funkcje pomocnicze (administracja, dostarczanie przesyłek, pełnienie wart), później zaś biorącego udział w walkach na równi z oddziałami męskimi. W grudniu 1918 r. milicja kobieca została przekształcona w organizację o charakterze wojskowym i przyjęła nazwę Ochotnicza Legia Kobiet. Członkinie OLK walczyły w obronie Lwowa w 1918 r., służyły również podczas wojny bolszewickiej (m.in. Warszawa, Wilno) w piechocie, kawalerii, artylerii, służbie sanitarnej, intendenturze oraz w wywiadzie. OLK została rozwiązana w 1922 r. (stan na 1921 r. to ponad 2,5 tysiąca żołnierek). W 1928 r. członkinie OLK utworzyły paramilitarne Przysposobienie Wojskowe Kobiet.