organizacje/partie

Wróć do listy

Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki

Stowarzyszenie założone 18 czerwca 1926 roku. Jego pierwszym prezesem był ks. dr Ludwik Zalewski. Celem Towarzystwa było szerzenie i popularyzacja książki oraz prowadzenia działalności w kierunku badawczo-naukowym i wydawniczym.


Publikacje