organizacje/partie

Wróć do listy

Gwardia Ludowa

Wariant nazwy: 
Armia Ludowa

Konspiracyjna organizacja zbrojna podległa Polskiej Partii Robotniczej. GL powstała w 1942 r., jesienią 1943 r. liczyła ok. 6-7 tys. członków (każdy członek PPR był jednocześnie gwardzistą). Celem organizacji było powstanie zbrojne, przeprowadzone przy udziale Armii Czerwonej. GL miała swoje oddziały partyzanckie, do których należeli m.in. żołnierze Armii Czerwonej czy uciekinierzy z niemieckich obozów jenieckich. W 1944 r. organizacja została przemianowana na Armię Ludową.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW