organizacje/partie

Wróć do listy

Auxiliary Territorial Service

Utworzona w 1938 r. brytyjska organizacja wojskowa zrzeszająca kobiety, które następnie służyły w armii podczas II wojny światowej, pełniąc funkcje pomocnicze (niebojowe), m.in. sanitariuszek, kucharek, urzędniczek, kierowczyń. 


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW