korespondencja

Wróć do listy

Mickiewicz, Celina [korespondencja]

Zbiór prywatnych listów Celiny Mickiewiczowej do siostry, Heleny Malewskiej. Treści podejmowane w korespondencji mają charakter osobisty, dotyczą codziennych zajęć, relacji z Adamem, warunków życia na emigracji. Interesujące wzmianki związane są z oczekiwaniem na dziecko i pojmowaniem obowiązków oraz roli matki. Po 1846 r. listy stają się bardzo rzadkie, o czym też wspomina sama Celina, nie wyjaśniając jednak wprost, jakie okoliczności wstrzymały jej kontakt korespondencyjny z siostrą. W listach z lat 50. wzmiankuje o swoim stanie zdrowia (pisze zazwyczaj w okresach rekonwalescencji). 

Właścicielka/właściciel: 
Miejsce przechowywania: 
Sygnatura: 
899
Zakres chronologiczny: 
Od 1832 do 1853
Główne tematy: 
towianizm, towiańczycy, Andrzej Towiański, duchowość kobiet, zdrowie, religijność, epistolografia, emigracja polska po 1831 r., Adam Mickiewicz

Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW