korespondencja

Wróć do listy

Irena Solska do Jerzego Żuławskiego, 1904

Listy z pierwszego tomu listów Ireny Solskiej do Jerzego Żuławskiego datują początek ich romansu (1904). Chociaż kilku z bardzo charakterystycznych dla tej korepondencji listów zostało opublikowane w Listach Ireny Solskiej pod red. Lidii Kuchtówny (Warszawa 1984), pozostałe nie tylko poszerzają kontekst, ale są też w stanie odmienić wrażenie czytelnika o całym przebiegu tego romansu. Pośród tematów poruszonych w listach z r.1904: artystyczna rywalizacja z mężem, Ludwikiem Solskiem, który urządza awantury podczas prób; projekty twórczej współpracy z Żuławskim; ocena własnej twórczości aktorskiej i epistolarnej; szczegóły planowanego uniezależnienia od małżeństwa z Solskim, którego podwalinami miały stać udane występy w Warszawie i nauka niemieckiego podczas kuracji w Rechenhall. Po raz pierwszy też pojawiają się refleksji o ewentualnym urodzeniu dziecka i o zmianach w życiu którymi to miało zaowocować. Listy tego roku też dają konkretne przykłady „przesycenia erotyzmem” o którym dużo pisze publikatorka fragmentów dotąd niewydanych listów Solskiej w zbiorze Zasługi Jerzego Żuławskiego i jego rodu dla literatury i kultury polskiej XX wieku (Lublin, UMCS, 2012), jednak zazwyczaj nie przytacza tych listów w całości, nie uzasadnia luk i swojego wyboru, a często je nawet nie zaznacza. Czytelnik oryginałów listów może przekonać się o talencie Solskiej w wyrażeniu powiązania emocji i cielesnych impulsów, swoistej „tęsknoty ciała”, co jednocześnie pozostawało bardzo daleko od konkretnego opisu szczegółów seksualnego aktu (co później sugerowałyby opisy korespondencji tych postaci Żuławskiego czy Witkacego, których Solska była prototypem).

Nadawczyni/nadawca: 
Adresatka/adresat: 
Sygnatura: 
1892
Zakres chronologiczny: 
1904