instytucje

Wróć do listy

Instytut Leków

Wariant nazwy: 
Narodowy Instytut Leków

Instytut naukowo-badawczy powołany w roku 1952 uchwałą Rady Ministrów jako organ podlegający Ministrowi Zdrowia. Powstał na bazie dawnego Działu Chemii w Państwowym Zakładzie Higieny. W 2002 r. Instytut Leków został połączony z Centralnym Laboratorium Surowic i Szczepionek, tworząc Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. W grudniu 2006 r. NIZP zmienił nazwę na Narodowy Instytut Leków.