instytucje

Wróć do listy

Archiwum Państwowe w Warszawie

Instytucja państwowa, której funkcją jest gromadzenie, przechowywanie opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnychz obszaru Warszawy i Mazowsza. Siedziba głowna placówki znajduje się na Rynku Starego Miasta. Pierwsze wzmianki o istnieniu archiwum w Warszawskim Ratuszu, pochodzą z 1643 r. Działalność archiwum została przerwana po konfederacji targowickiej. W 1810 r. najstarsze akta miejskie przekazano do Archiwum Ogólnego Krajowego w Warszawie. W 1917 r. w ramach nowego regulaminu Magistratu, powołano Archiwum Główne Magistratu m.st. Warszawy. W 1925 r. powstała komisja archiwalna, mająca na celu reformowanie archiwum. W 1935 r, kierownikiem archiwum został mjr Adam W. Englert, którego staraniem w 1938 r. archiwum otrzymało nową siedzibę w budynku dawnego arsenału przy ulicy  Długiej. Po powstaniu warszawskim, Niemcy zniszczyli zasoby archiwalne w arsenale . W kwietniu 1945 r. postanowiono reaktywować Archiwum Miejskie, a początkowo jego siedziba znajdowała się przy Marszałkowskiej 6. W czerwcu 1951 r., archiwum zostało włączone w struktury archiwów państwowych, jako Wojewódzkie Archiwum Państwowe. W 1975 r. po reformie administracyjnej zmieniono nazwę na Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. 7 października 2013 r. ponownie zmieniono nazwę na Archiwum Państwowe w Warszawie.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW