autorzy

Wróć do listy

Zimnicka, Krystyna

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
24.08.1934
Miejsce urodzenia: 
Brześć nad Bugiem
Źródła do biogramu: 
K. Zimnicka, Moje wspomnienia przeżyte w Brześciu nad Bugiem, Ośrodek Karta, Archiwum Wschodnie, AWII/3665.

Publikacje autora