autorzy

Wróć do listy

Szymańska, Krystyna

Autor

Metrykalia
Pierwszy język: 
polski
Źródła do biogramu: 
K. Szymańska, Praca w Ruchu Oporu w czasie okupacji niemieckiej, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 2293/7.

Publikacje autora