autorzy

Wróć do listy

Świacka, Maria

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
06.12.1872
Data śmierci: 
29.12.1954
Rodzice: 
Edward, Helena Zofia Wolańska
Pochodzenie: 
zamożne ziemiaństwo
Pierwszy język: 
polski
Imię dziecka: 
Stanisław Świacki
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Karol Świacki
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
M. Świacka, Wspomnienia, Biblioteka Narodowa, sygn. 10629; R. Jurkowski, Polskie Towarzystwo Oświaty i Dobroczynności oraz Klub Polski w Mohylewie w latach 1906–1910. Fragmenty do dziejów oświaty, dobroczynności i organizacji polskich na Białorusi w początku XX wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2010, z. 2.

Publikacje autora