organizacje/partie

Wróć do listy

Komitet Obrony Kresów Wschodnich

Organizacja powstała w listopadzie 1918 roku w Warszawie. Sprawowała polityczną opiekę nad powstającymi wojskowymi oddziałami ochotniczymi samoobron Kresów Wschodnich. Dążyła do włączenia ich w struktury Wojska Polskiego i utworzenia Dywizji Litewsko-Białoruskiej.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW