autorzy

Wróć do listy

Rybicka, Marta

Autor

Metrykalia
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
gimnazjum
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
M. Rybicka, Pamiętnik pielęgniarki. Wspomnienia z lat 1939/56, Ossolineum, sygn. 16202/II; Teresa Pawłowska z d. Zielińska, Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/187/.

Publikacje autora