autorzy

Wróć do listy

Reichert, Antonina

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1865
Data śmierci: 
1914
Miejsce śmierci: 
Lwów
Miejsce pochówku: 
Cmentarz Łyczakowski
Rodzice: 
Józef, Wilhelmina Syruczek
Liczba dzieci: 
4
Imię dziecka: 
Janina
Eleonora
Maria
Felicja
Szkoły: 
szkoła przyklasztorna
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Józef Reichert
Źródła do biogramu: 
K. Grodziska, Życie codzienne córki lwowskiego okulisty Antoniny Kilarskiej w świetle jej „Dziennika” z lat 1886–1891, w: Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura. Życie codzienne miasta, t. 9, red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka, Kraków 2014; K. Grodziska, Pomiędzy Lwowem a Krakowem. Janina Reichert-Toth (1895-1986) i jej twórczość, w: Lwów w historii i kulturze polskiej, E. Hrycaj-Małanicz (i in.), Lwów-Warszawa 2021; http://www.sejmwielki.pl/s/i.php?i=Maria&n=Reichert; https://nto.pl/moje-kresy-legendy-debiny/ar/4548563.

Publikacje autora