autorzy

Wróć do listy

Pelczarska, Maria

Autor

Metrykalia
Data śmierci: 
1986
Miejsce śmierci: 
Wrocław
Szkoły: 
szkoła wyższa
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
znajomość prywatna
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
A. Grędziak-Radziak, Polscy nauczyciele z byłych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej, ofiary terroru sowieckiego w latach 1944–1949 – deportowani, więzieni, zamordowani, w: „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, rok L 1–2 (195–196) 2007, s. 168; J. Klawińsz, Spotkania z Marią Peczarską, w: Relacje, wspomnienia, opracowania, wywiady, wypisy z literatury dot. ruchu oporu w Okręgu Lwowskim AK (m.in. Sambor) oraz pobytu w obozach i na zesłaniu w ZSRR ze zbioru Janiny Klawińszowej, archiwum ZNiO, sygn. Akc. 182/94/1–2.