autorzy

Wróć do listy

Paszkot, Zuzanna

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
20.12.1941
Pochodzenie: 
chłopskie
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
wykształcenie podstawowe
Źródła do biogramu: 
Z. Paszkot, [Pamiętnik], Polska Akademia Nauk. Archiwum w Warszawie, sygn. II 77.

Publikacje autora