autorzy

Wróć do listy

Nowicka, Maria

Autor

Metrykalia
Szkoły: 
szkoła wyższa
Źródła do biogramu: 
M. Nowicka, Jak odzyskiwaliśmy Ziemie Odzyskane, Ośrodek Karta, Archiwum Wschodnie, sygn., AWII/3383.

Publikacje autora