autorzy

Wróć do listy

Mojżysz, Wanda

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
05.01.1929
Źródła do biogramu: 
List Wandy Mojżysz do Archiwum Wschodniego, Ośrodek Karta, sygn. AWII/290; https://osa.archiwa.org/jednostki/PL_1001_AW_II_0290_%C5%81.

Publikacje autora