autorzy

Wróć do listy

Lickindorf, Olga

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
15.08.1935
Miejsce urodzenia: 
Kletyszcze
Rodzice: 
Konstanty, Katarzyna Kucharska
Pochodzenie: 
chłopstwo
Pierwszy język: 
polski
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
O. Lickindorf, w: Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r., archiwum ZNiO, sygn. 18928/II; https://osa.archiwa.org/jednostki/PL_1071_01_05_3481; http://zwiazeksybirakow.strefa.pl/jgora/Lista1-2000.htm

Publikacje autora