autorzy

Wróć do listy

Kwiecińska, Magda

Autor

Metrykalia
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
znajomość prywatna
Źródła do biogramu: 
M. Kwiecińska, w: Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVI Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2010. Prace konkursowe, archiwum ZNiO, sygn. Akc. 12/16

Publikacje autora