autorzy

Wróć do listy

Kulesza, Helena

Autor

Metrykalia
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Kazimierz Kulesza
Źródła do biogramu: 
List Heleny Kuleszy do Archiwum Wschodniego, Ośrodek Karta, sygn. AWII/748; https://osa.archiwa.org/jednostki/PL_1001_AW_ZS_0225.

Publikacje autora