autorzy

Wróć do listy

Kucza-Kuczyńska, Irena

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
20.10.1918
Miejsce urodzenia: 
Daniłów
Data śmierci: 
2008
Miejsce śmierci: 
Warszawa
Rodzice: 
Wincenty, Maria Minejko
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
1
Imię dziecka: 
Konrad
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Stanisław Kucza-Kuczyński
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
I. Kucza-Kuczyńska, „Stanisław Kucza-Kuczyński”, Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta, sygn. AWII/1298, cz. II.; I. Kucza-Kuczyńska, „Ankieta do »Słownika Polski Walczącej na Kresach Półn.-Wsch. II Rzeczypospolitej”, https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/250615/edition/247124/content; „Irena Kucza-Kuczyńska”, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, https://kpbc.umk.pl/dlibra/results?q=kucza-kuczy%C5%84ska&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0; N. Jarska, „Finanse podziemnego Zespołu Oświaty Niezależnej w 1986 r.”, „Dzieje Najnowsze. Rocznik XLII”, 2010, nr 3, s. 123.

Publikacje autora