autorzy

Wróć do listy

Kotowicz, Jan Stefan

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
18.12.1890
Miejsce urodzenia: 
Rzeszów
Data śmierci: 
15.10.1963
Miejsce śmierci: 
Rzeszów
Rodzice: 
Jan, Zofia Chudzicka
Pochodzenie: 
inteligencja
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
2
Imię dziecka: 
Maria
Stefania Anna
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Maria Palczerska
Janina Topolska
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Kotowicz-Jan-Stefan;3926522.html http://27wdpak.btx.pl/index.php/dowodcy-27-wdp-ak/259-pk-jan-stefan-kotowicz-twardyq