autorzy

Wróć do listy

Kołaczkowska, Antonina

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1887
Miejsce urodzenia: 
Strzyżewice
Data śmierci: 
1966
Rodzice: 
Stanisław, Antonina Ciechanowska
Pochodzenie: 
ziemiaństwo
Pierwszy język: 
polski
Imię dziecka: 
Ewa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Kazimierz Kołaczkowski
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
E. Kołaczkowska, Mała kronika rodzinna, Warszawa 1982; A. Bąk-Pitucha, Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939, Lublin 2016; P. Mazur, Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy lokalnej, Lublin 2004; T. Epsztein, Między wsią a miastem. Działalność społeczna i kulturalna ziemianek z Lubelszczyzny w II połowie XIX i w XX wieku, w: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców, red. H. Łaszkiewicz, t. 2, Lublin 2007.

Publikacje autora