organizacje/partie

Wróć do listy

Zjednoczone Koło Ziemianek

Wariant nazwy: 
Stowarzyszenia Zjednoczonych Ziemianek

Stowarzyszenie społeczne powstałe na przełomie XIX i XX w. jako organizacja kobiet wywodzących się ze sfer ziemiańskich. Gdy w 1907 r. władze carskie rosyjskie zalegalizowały ZKZ, nadano mu nazwę Stowarzyszenia Zjednoczonych Ziemianek (SZZ). Stowarzyszenie podzielone było na wydziały: ekonomiczny, pedagogiczny, społeczny. Najniższym ogniwem organizacyjnym było kółko grupujące członkinie z małych miejscowości. Główna siedziba stowarzyszenia („Świetlica”) znajdowała się w Warszawie.