autorzy

Wróć do listy

Kodisowa, Józefa

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
19.04.1865
Miejsce urodzenia: 
Załucze
Data śmierci: 
30.12.1940
Miejsce śmierci: 
Warszawa
Miejsce pochówku: 
Warszawa (Nowy Cmentarz)
Rodzice: 
Erazm, Zofia Kozielska
Pochodzenie: 
ziemiańsko-urzędnicze
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
2
Imię dziecka: 
Erazm
Zofia
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Teodor Kodis
Źródła do biogramu: 
J. Krajewski, Kodisowa z Krzyżanowskich Józefa Fabianna, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 13, Wrocław – Warszawa – Kraków 1967; J. Kodis z Krzyżanowskich, Wspomnienia z lat ok. 1870–1890, Warszawa, Biblioteka Narodowa, sygn. akc. 13660; Z. Kodis-Freyer, Wspomnienia, Warszawa, Biblioteka Narodowa, sygn. akc. 11258.