autorzy

Wróć do listy

Jurkanis, Anna

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
28.10.1923
Miejsce urodzenia: 
Czarnuchy
Rodzice: 
Leopold, Jadwiga Czarowska
Pochodzenie: 
chłopstwo
Pierwszy język: 
polski
Imię dziecka: 
Ignacy
Szkoły: 
wykształcenie podstawowe
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Jan Jurkanis
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
A. Jurkanis, Wspomnienia z okresu stalinizmu, Ośrodek Karta, Archiwum Wschodnie, sygn. AWII/164.

Publikacje autora