autorzy

Wróć do listy

Jurewicz, Stefania

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1930
Miejsce urodzenia: 
Sejmany, pow. Nowe Troki, woj. wileńskie
Rodzice: 
Wacław i Tekla
Liczba dzieci: 
2
Źródła do biogramu: 
S. Jurewicz, Wspomnienia Stefanii Jurewicz, Ośrodek Karta, Archiwum Wschodnie, sygn. AW II/164.

Publikacje autora